Bytová výstavba

Výstavba bytových jednotek, rodinných domů a staveb občanské vybavenosti.

Inženýrské stavby

Realizace vodovodů, kanalizací, pokládky kabelů NN, přípojky, čistírny odpadních vod

Komunikace

Výstavby pěších komunikací, místních komunikací živičných, pokládky zámkových dlažeb.

Rekonstrukce objektů

Rekonstrukce a modernizace objektů pro bydlení, průmyslových budov a hal, sanace objektů včetně demolic.

Průmyslové stavby

Provádění výstavby průmyslových objektů včetně napojení na inženýrské sítě a komunikace.

Inženýrská činnost

Vyhotovení projektové dokumentace, vyřízení agendy spojené s územním a stavebním řízením, kolaudace staveb.